Vad vi gör


Här ser ni lite av det som vi på Sam84 kan hjälpa till med.

 

Mark & Anläggning


 • Sten och plattläggning.
 • Sätta kantsten
 • Bygga murar
 • Bygga trappor - både sten och trä
 • Gräva för häck - både gräva bort befintlig och nyplantering.
 • Anlägga gräsmatta - både så gräs och rulla färdigt gräs.

 

Trädgård och skötsel


 • Plantering - träd, buskar, perenner.
 • Trädfällning.
 • Trädbeskärning.
 • Liftbeskärning.
 • Rensning av rabatter.
 • Klippa häckar och buskar.
 • Sopa upp grus.
 • Gräsklippning och trimmning.


Övrigt


 • Snöskottning - handskottning.
 • Sandning.